ankara da avukat
Hukuk Haber
Hukuk Sözlüğü
BM Sözleşmeleri
Meslek Kuralları
Hukuk Vecizleri
Kanunlar
Stajyer ve Avukatlar Ankara Başvurusu
Yasal Uyarı
Bağlantılar
 
Avukatlar Birliği
Barolar Birliği
Ankara Barosu
Adalet Bakanlığı
Yargıtay
Danıştay
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Sayıştay
Resmi Gazete
Askeri Yargıtay
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
Ankarada Avukat
Ankara Avukat
 
 
 
   

 

VEKALETNAME BİLGİLERİ

Av. Ercan POYRAZT.C Kimlik No: 21602294208
Vergi Dairesi: Mithatpaşa
Adres: Necatibey cad. No: 92/5 Kızılay-Ankara
(Ankara Barosu Avukatlarından)

 

 
 


Av. Ayşegül DEMİR


T.C Kimlik NO: 11347306724
Vergi Dairesi: Mithatpaşa
Adres: Necatibey cad. No: 92/5 Kızılay-Ankara
(Ankara Barosu Avukatlarından)

 

 
 
 

AHİM'ne başvurular için kullanılacak yetki belgesi (vekaletname)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne vekil aracılığı ile başvuruda bulunmak isteyen kişilerin aşağıdaki "Yetki Belgesi"ni doldurarak imzalaması gerekmektektedir. Belgenin Noter tarafından imzalanması gerekmemektedir ancak Mahkeme kalemi, ilerde doğabilecek karışıklıkların önlenmesi amacıyla, nüfus cüzdanının ön yüzünün fotokopisinin yetki belgesine eklenmesini talep etmektedirEUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
AVRUPA INSAN HAKLARI MAHKEMESI
AUTHORITY *
YETKİ BELGESİ

I, ..................................................................................................................................................
Aşağıda imzası olan ben,
......................................................................................................................................................
(name and address of applicant) (başvuranın adı ve adresi)
hereby authorise ...........................................................................................................................
bu belge ile aşağıda adı belirtilen kişi ya da kişilere yetki veriyorum :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(name and address of representative) (temsilcinin adı ve soyadı, adresi)
to represent me in the proceedings before the European Court of Human Rights, and in any subsequent proceedings under the European Convention on Human Rights, concerning my application introduced under Article 34 of the Convention against
Bu kişi ya da kişiler beni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi'ne göre yapılabilecek her türlü usul işleminde Sözleşme'nin
34. maddesine göre
...................................................................................................................................... 'ye karşı
(respondent State) (savunmacı hükümetin adı)
on .................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... tarihinde
(date of letter of introduction)
(ilk mektup tarihi)
yaptığım başvuruda temsil edecektir.
.....................................................................................
(place and date)(yer ve tarih)
..................................................................................
(signature of the applicant) (başvuranın imzası)
I hereby accept the above appointment
Yukarıda belirtilen başvurucuyu temsil etmeyi kabul ediyorum.
........................................................
(signature of representative) (temsilcinin imzası)

* Bu form Mahkeme nezdinde bir avukat ya da kişi tarafından temsil edilmek isteyen
başvurucu ve belirlediği temsilci tarafından doldurularak imzalanmalıdır.

 

Ana Sayfa | Büro Profili | Vekaletname Bilgileri | Çalışma Alanları | İletişim |
TR EN